MyLayar Forum

Full Version: Bentuk Kerajaan Perpaduan Yang Dapat Mandat Rakyat Selesai Krisis Kata Mahfuz
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 0x59qn6.jpg]
Quote:malaysiakini com Naib Presiden AMANAH Datuk Mahfuz Omar berpendapat pembentukan kerajaan perpaduan baharu penting bagi menyelesaikan krisis politik negara Menurutnya Pakatan Harapan harus diberikan peluang mengetuai kerajaan perpaduan
Teruskan Membaca : Bentuk Kerajaan Perpaduan Yang Dapat Mandat Rakyat Selesai Krisis Kata Mahfuz